Duurzaamheid is het helemaal hot, we gaan steeds meer beseffen dat we de natuur moeten beschermen in plaats van verwaarlozen.

Duurzame daken zijn daken die een steentje bijdragen een de natuur. Duurzame daken zijn vaak met begroeid. Vooral in grote steden zien we dit terug omdat de omgeving dicht bebouwd is.

Duurzame groendaken vangen het regenwater op en hergebruiken hier een deel van. De rest wordt afgevoerd door het hemelwaterafvoer en komt zo geleidelijk in het rioleringsstelsel terecht. Naast dit zorgt het ook voor minder luchtverontreiniging. doordat groendaken het fijnstof uit de lucht filteren en CO2  neutraliseren.

Groendaken zorgen ook voor het in stand houden van de natuur, door middel van groendaken in dicht bebouwde steden zorgen we ervoor dat er toch insecten en vogels zich kunnen nestelen. Daarnaast kunnen groenedaken ook voor recreatie gebruikt worden zoals een moestuintje.

Ten slotte zorgt een begroeid dak dat er minder snel warmte verloren gaat en daarnaast neemt het geen warmte op bij hoge temperaturen hierdoor besparen we energiekosten.